Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διπλωματικές εργασίες 2015 - 2016

Τσουτσάνης Παναγιώτης

Θέμα: "Στα ίχνη των βράχων - Χώροι συλλογικών δραστηριοτήτων ως συρραφή του λατομείου με την Πετρούπολη"

Επιβλέπων: Ν. Σκουτέλης