Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διπλωματικές εργασίες 2015 - 2016

Χίου Αργυρώ

Θέμα: "Eφαρμογή βιομιμητικών αρχών σε αειφόρα οικιστικά σύνολα:O σχεδιασμός του οικοδομικού συνεταιρισμού στο Aμμούδι, Hράκλειο"

Επιβλέποντες: Μ. Μανδαλάκη, Α. Βαζάκας