Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διπλωματικές εργασίες 2015 - 2016

Αθανασίου Φιλιώ, Πατσογιάννη Κωνσταντίνα

Θέμα: "Επαναπροσέγγιση της πολυκατοίκησης στην Κυψέλη"
Επιβλέπων: Π. Παρθένιος, Σ. Γιαννούδης, Κ. Ουγγρίνης