Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διπλωματικές εργασίες 2015 - 2016

Καλλιακμάνης Φώτης

Θέμα: "Το νέο γήπεδο του Πρωτέα στο Νέο Κόσμο"
Επιβλέπων: Π. Παρθένιος