Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διπλωματικές εργασίες 2015 - 2016

Αχείλα Παρασκευή, Τόλης Νικηφόρος

Θέμα: "Πολιτιστικό κέντρο στην Πλατεία Νέας Σμύρνης"

Επιβλέπων: Δ. Τσακαλάκης