Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διπλωματικές Εργασίες

Εργασίες 2017 - 2018

Τζανάκη Ευαγγελίνα, Τριαματάκη Μαρία

Θέμα: "Νέα Ερσιλία στον Πεύκο Βιάννου - Εκδοχή μιας νέας ανασυγκρότησης"

Επιβλέποντες: Ν. Σκουτέλης, Α. Κωτσάκη

Σαλούστρου Μαρία

Θέμα: "Επέκταση Οικισμού Καινούργιο Χωριό Πεδιάδος – Ηράκλειο"

Επιβλέπων: Ν. Σκουτέλης

Αμαργιανιτάκη Μαρία

Θέμα: "Τοπιακή διαμόρφωση δημοτικού κήπου Χανίων"

Επιβλέπουσα: Π. Καραμανέα

Χαρατσάρης Αριστοκράτης

Θέμα: "Νέες Φύσεις, τα νέα αστικά ψήγματα φυσικού"

Επιβλέπων: Ν. Σκουτέλης

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016