Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Ερευνητικές εργασίες 2010 - 2011

Τομαρά Σταυριανή

Η Πολη σε Νοτες: Μια πρόταση για τη βελτίωση της αντίληψης του αστικού χώρου με τη βοήθεια του ήχου και της μουσικής.
Επιβλέπων: Παρθένιος, Μ. Λιάπη