Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Ιστορία και Θεωρία Αρχιτεκτονικής και της Πόλης Ι

Σκοπός του μαθήματοςείναι η μεθοδική εισαγωγή των φοιτητών στον ιστορικό και θεωρητικό λόγο περί αρχιτεκτονικής. Επιχειρείται η ανάδειξη της οργανικής σχέσης μεταξύ ιστορίας – θεωρίας και πράξης στην αρχιτεκτονική. Η ιστοριογραφία και η χρήση των πηγών, οι μέθοδοι της ιστορίας της αρχιτεκτονικής, η έννοια του μνημείου και της ιστορικότητας αποτελούν τη βάση για την προσέγγιση των ιστορικών περιόδων της αρχιτεκτονικής. Παράλληλα αναζητούνται τα εργαλεία μεταλαμπάδευσης της ιστορικής και θεωρητικής γνώσης στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ως εμπλουτισμός παραστάσεων αλλά και ως συγκρότηση αξιολογικών συστημάτων για την αρχιτεκτονική.
Περιεχόμενο μαθήματος:
Οι έννοιες Ιστορία & Θεωρία Αρχιτεκτονικής και της Πόλης  και οι ιστοριογραφικές σχολές
Οι μέθοδοι στην Ιστορία της Αρχιτεκτονικής και της Πόλης  - Πηγές και ερμηνείες – Η συγγραφή της επιστημονικής εργασίας.
Οι απαρχές του αρχιτεκτονικού φαινομένου
Η έννοια του μνημείου και της μνημειακότητας και η σχέση του με την πόλη
Οι πρώτοι πολιτισμοί -  Αρχιτεκτονική: Αιγύπτιοι και Ασσυροβαβυλώνιοι
Η αρχιτεκτονική της  μινωικής Κρήτης - Τα μινωϊκά συγκροτήματα
Η αρχιτεκτονική της  Μυκηναϊκής εποχής και η πόλη-κράτος
Η αρχιτεκτονική και η πόλη στην αρχαία Ελλάδα (Αρχαϊκή, Κλασσική και Ελληνιστική περίοδος) – 
Ο Παρθενώνας και η αναζήτηση του ιδανικού τύπου
Αρχετυπικές μορφές και δομές στην αρχιτεκτονική της ελληνικής αρχαιότητας
Κανόνας και υπέρβαση στην κλασική αρχαιότητα. Οι οπτικές εκλεπτύνσεις.
Η αρχιτεκτονική και η πόλη στην αρχαία Ρώμη
Το μάθημα διαρθρώνεται μέσω διαλέξεων, εργασιών και επισκέψεων σε αρχαιολογικούς χώρους.