Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Μαθηματικά για Αρχιτέκτονες

Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη βασικών εισαγωγικών μαθηματικών εννοιών που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των προβλημάτων στατικού σχεδιασμού, οικοδομικής και έργων πολιτικού μηχανικού, τα οποία συνδέονται με το σχεδιασμό των κτιρίων.¬
Το περιεχόμενο  του μαθήματος περιλαμβάνει: Τριγωνομετρία. Κωνικές τομές. Η παράγωγος και εφαρμογές της σε προβλήματα βελτιστοποίησης. Η μέθοδος της εξάντλησης του Αρχιμήδη. Εφαρμογές του ολοκληρώματος στον υπολογισμό του εμβαδού επιφανειών και όγκων στερεών εκ περιστροφής. Μήκος καμπύλης. Συνήθεις γραμμικές διαφορικές εξισώσεις. Πίνακες και ορίζουσες. Συστήματα γραμμικών εξισώσεων. Εσωτερικό και εξωτερικό γινόμενο και εφαρμογές τους. Συστήματα συντεταγμένων: Καρτεσιανές, πολικές, σφαιρικές. Επιφάνειες δευτέρου βαθμού. Ροπές και κέντρα μάζας.