Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Εικαστικές Τέχνες Ι

H διδασκαλία του μαθήματος των εικαστικών επικεντρώνεται στο Σχέδιο.
Οι φοιτητές, μέσα από μια σειρά ασκήσεων – σπουδών, καλούνται να κοιτάξουν τον φυσικό κόσμο να δουν τον ιδιαίτερο τρόπο που κάθε επιφάνεια δέχεται και αντανακλά το φως και να επιχειρήσουν να τον αναπαραστήσουν, μέσα από την αντιπαράθεση, του φωτός και της σκιάς. Με την Γραμμή, τον Τόνο, τη Φόρμα, πρέπει να ορίσουν πάνω στην ζωγραφική τους επιφάνεια τον Χώρο, καλούνται να αποδώσουν τον Όγκο την Υφή και την αίσθηση του Φωτός.
Το μάθημα έχει εργαστηριακό χαρακτήρα και η παρουσία και συμμετοχή τον μαθητών είναι υποχρεωτική.
Η αξιολόγηση γίνεται στο τέλος κάθε εξαμήνου από την παρουσίαση του συνόλου των ασκήσεων που πραγματοποίησε ο κάθε φοιτητής.