Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Ιστορία & Θεωρία Πολιτισμού II

Οι επιβιώσεις του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης στους Νεώτερους Χρόνους.  To Φαινόμενο της Μητρόπολης Το πέμπτο εξάμηνο του μαθήματος Ιστορία και Θεωρία του Πολιτισμού επιμερίζεται σε δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα αναλυθούν οι επιβιώσεις καλλιτεχνικών μορφών του Μεσαίωνα και της αναγέννησης μέχρι τις μέρες μας. Το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στο φαινόμενο της Μητρόπολης και τη σχέση του με την Αρχιτεκτονική. Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με το πώς το φαινόμενο της Αρχιτεκτονικής δεν αναπτύσεται μόνον επί χάρτου αλλά διαπλέκεται με τα πολύπλοκα κοινωνικά φαινόμενα που συνιστούν τη σύγχρονη Μητρόπολη. Ένα ιδιαίτερο και δύσκολο φαινόμενο είναι και ο πολλαπλασιασμός των εγκαταλειμένων κελυφών στις σύγχρονες πόλεις, τα οποία θέτουν επί τάπητος το ζήτημα της επανάχρησής τους. Το τρίτο μέρος του εξαμήνου θα επικεντρωθεί στις σύγχρονες αρχιτεκτονικές θεωρίες οι οποίες έλκουν την έμπνευσή τους από ακραία κοινωνικά φαινόμενα όπως οι παραγκουπόλεις (slums) και ο Νομαδισμός. Θα παρουσιαστούν θεωρίες που αναπτύχθηκαν μετά τη δεκαετία του ’80, οι οποίες εξετάζουν νέα φαινόμενα ιδιώτευσης όπως το cockoooning κατά τη δεκαετία του ’80, Οι Otaku στο Τόκιο την επόμενη δεκαετία ή τις θεωρίες περί Μετάπολης και τη σύγχρονη κριτική. 

Περιεχόμενο μαθήματος
Η Τερατολογία από τον Μεσαίωνα έως το Alien
Η επιρροή της βυζαντνής τέχνης στη Μοντέρνα
Η εμφάνιση του Γυμνού Σώματος από την Αναγέννηση έως τις μέρες μας 
Το Φαινόμενο της Μητρόπολης
Περιπλάνηση και Καταστασιακοί
Το Μητροπολιτικό Σοκ
Οι Απέραντες Εκτάσεις των Προαστίων
Ο Πλανήτης των Παραγκουπόλεων
Το Λας Βέγκας και η γέννηση του Μεταμοντέρνου
Κελύφη χωρίς Περιεχόμενο
Η Γη ως Προϊόν (Αντιπαροχή, Pet Architecture)
Η Έκλειψη του Δημοσίου Χώρου
Καταστροφή και Αποδόμηση 
Η Αρχιτεκτονική την Εποχή της Παγκοσμιοποίησης (Γενιά του ΄30, Κριτικός Τοπικισμός) 
Νομαδισμός-Ταξιδιώτες-Εφήμερη Κατοίκηση
Η  εκ νέου ανακάλυψη της Αρχαιότητας στους νεώτερους χρόνους