Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Αρχιτεκτονική Τεχνολογία. Εισαγωγή στην κατασκευή & στον Βιοκλιματικό Σχεδιασμό

Το μάθημα ανήκει στην κατηγορία των εισαγωγικών μαθημάτων και επιδιώκει την κατανόηση του ευρύτερου αντικειμένου της αρχιτεκτονικής τεχνολογίας και του βιοκλιματικού σχεδιασμού, ως μια βασική συνιστώσα της αρχιτεκτονικής σκέψης και παραγωγής. Επιδιώκει, μέσω παρουσιάσεων και εργαστηριακών ασκήσεων, να γίνουν αντιληπτά όλα τα στοιχεία που συνθέτουν το πεδίο της τεχνολογίας και της οικοδομικής, καθώς και η έννοια του κτιριακού ενεργειακού αποτυπώματος. 
Ως ενότητες παρουσιάζονται τα εξής: - Από την σύλληψη στην κατασκευή - Δομή - Υλικότητα - Στατικότητα - Ενεργειακό αποτύπωμα - Σύνθεση των συστατικών στοιχείων για την παραγωγή ολοκληρωμένου συνόλου Θεωρητικό σκέλος: Το θεωρητικό σκέλος του μαθήματος καλύπτεται με διαλέξεις. Στις διαλέξεις παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία κάθε ενότητας και γίνεται συζήτηση με τους φοιτητές. Εργαστηριακό σκέλος: Το εργαστηριακό σκέλος αφορά τον πειραματισμό μέσω μακετών και σκίτσων στην δημιουργία δομών με κατανόηση των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων τους.