Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός II

Tο μάθημα αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη επαφή των φοιτητών με την ολοκληρωμένη συνθετική διαδικασία και στοχεύει στη ανάπτυξη συνθετικών δεξιοτήτων και μεθοδολογίας προσέγγισης βασικών χωρικών σχέσεων.  Βασικές παράμετροι της μεθοδολογίας είναι η συνθετική διαχείριση του τόπου, του φυσικού αναγλύφου, του κλίματος και του προσανατολισμού του κτηρίου αλλά και των σχέσεων κλίμακας, υλικών και ύφους με το άμεσο περιβάλλον. Θέματα λειτουργικού προγράμματος και ογκοπλασίας ολοκληρώνουν τα βασικά στοιχεία της συνθετικής διαδικασίας.
Στο πλαίσιο της οικείας μονολειτουργικότητας του κατοικείν και σε συγκεκριμένη τοποθεσία εντός της πόλης, οι φοιτητές καλούνται να προσεγγίσουν εννοιολογικά, τυπολογικά και μορφολογικά το βασικό αλλά πλήρες συνθετικό έργο σχεδιασμού μίας μονοκατοικίας για μικρή ομάδα χρηστών, είτε αυτή αφορά τον κλασσικό πυρήνα του κοινωνικού φάσματος, την οικογένεια, είτε ομάδα με άλλη δομή και σύνθεση. Η ανάλυση και μελέτη σημαντικών υλοποιημένων κατοικιών και οι διαλέξεις, που συνοδεύουν το εργαστήριο διμελών ή τριμελών ομάδων φοιτητών, αποσκοπούν στην πρακτική και θεωρητική θωράκιση της έρευνας και τη διευκόλυνση μίας πραγματολογικής προσέγγισης του μαθησιακού στόχου.