Τουρισμός, Πολιτισμός και Μεσογειακός Χώρος

1η Ειδίκευση Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διπλωματικές Εργασίες

Εργασίες 2019 - 2020

Χριστάκη Αγγελική

Αρχιτεκτονικά Επενδυτικά Συμπλέγματα: Χωρικά συμπλέγματα τύπου cluster και η επενδυτική αντίστιξή τους στον τόπο

Επιβλέπων: Γιαννούδης