Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη ιστορικών κτηρίων και συνόλων

2η Ειδίκευση Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Πρόγραμμα Σπουδών

Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη ιστορικών κτηρίων και συνόλων

Η διδασκαλία στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Διεπιστημονικότητα

To Πρόγραμμα Σπουδών είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τα προγράμματα σπουδών του Δικτύου Μεταπτυχιακών Σπουδών UNITWIN_UNESCO “Culture, Tourism, SustainableDdevelopment” στο οποίο ανήκει.  Περιλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα, εργαστήρια, ασκήσεις πεδίου,  εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και εκπαιδευτική επίσκεψη σε μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής κληρονομιάς, κατανεμημένα σε τέσσερα εξάμηνα σπουδών. Η διδασκαλία εμπλουτίζεται από workshops, διαλέξεις διακεκριμένων ομιλητών από τον διεθνή χώρο αλλά και καταξιωμένων επαγγελματιών, σεμινάρια, ημερίδες και οργανώσεις εκδηλώσεων σε συνεργασία με διακεκριμένα ιδρύματα και φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Έχοντας ως στόχο τη διεπιστημονικότητα στο πρώτο εξάμηνο σπουδών προβλέπονται τρία μαθήματα κορμού υποχρεωτικά, από διαφορετικά επιμέρους επιστημονικά πεδία προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κοινό γνωστικό υπόβαθρο που θα επιτρέψει την επιδιωκόμενη ανάπτυξη του διεπιστημονικού διαλόγου. Στα επόμενα εξάμηνα δίνονται δυνατότητες επιλογής από ένα σημαντικό εύρος επιστημονικών κατευθύνσεων συναφών με το υπόβαθρο κάθε μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας προσφέροντας ευελιξία στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών που θα ικανοποιήσει τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους.

Η φοίτηση 

Συνδυασμός τηλεκπαίδευσης και φυσικής παρουσίας
Η φοίτηση είναι διετής και ακολουθεί υβριδικό σύστημα παρακολούθησης προsφέροντας ευελιξία: τηλεκπαίδευση, εργαστήρια με φυσική παρουσία, εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και εκπαιδευτικές  επισκέψεις. 
Το Α έτος περιλαμβάνει εξ αποστάσεως παρακολούθηση θεωρητικών μαθημάτων σε πραγματικό χρόνο  και δια ζώσης εντατικά τριήμερα/τετραήμερα σεμινάρια σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους (ανά δεκαπενθήμερο)  που θα ανακοινωθούν στην αρχή του εξαμήνου.
Το Β έτος περιλαμβάνει εξ αποστάσεως μαθήματα, εκπαιδευτική επίσκεψη σε μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. 
Η παραπάνω κατανομή του εκπαιδευτικού προγράμματος δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησής του και σε φοιτητές/τριες  από άλλες πόλεις χωρίς να εγκατασταθούν στα Χανιά.
Τα μαθήματα ξεκινούν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2021 και ακολουθούν το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του ιδρύματος.

Η έρευνα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης έχει αναλάβει την εκπόνηση μεγάλου αριθμού ερευνητικών προγραμμάτων, εθνικών και ευρωπαϊκών, συναφών με το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος τουτέστιν την διαχείριση, τεκμηρίωση, προστασία και ανάδειξη μνημείων και συνόλων. Οι φοιτητές/τριες του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στα εν λόγω  ερευνητικά προγράμματα αποκομίζοντας σημαντική ερευνητική εμπειρία βασισμένη στη διεπιστημονικότητα και τις συνέργειες.
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα υποστηρίζεται ερευνητικά από 9 θεσμοθετημένα εργαστήρια της Σχολής
1. Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων
2. Εργαστήριο Ψηφιακών κατασκευών και ταχείας πρωτοτυποποίησης
3. Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων
4. Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής και Αντοχής Υλικών
5. Εργαστήριο Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δόμησης
6. Εργαστήριο Τεκμηρίωσης και Αποκατάστασης Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων
7. Εργαστήριο Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής, Πόλης και Πολιτισμού
8. Εργαστήριο Πολεοδομικού σχεδιασμού
9. Εργαστήριο Γεωπληροφορικών Συστημάτων

Μεγάλος αριθμός πρωτότυπων ερευνητικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος έχουν εξελιχθεί σε επιστημονικές δημοσιεύσεις και εκδόσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κατάλογος Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

Β’ ειδίκευση: Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη ιστορικών κτηρίων και συνόλων

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ (1 υποχρεωτικό εργαστήριο και 3 υποχρεωτικά μαθήματα, 1 μάθημα επιλογής)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

Υποχρεωτικά

Εργαστήριο τεκμηρίωσης και ανάλυσης ιστορικού κτηρίου ή συνόλου

1x8

8

Συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων. Θεωρητικές αρχές και εφαρμογή

1x6

6

Παθολογία και μηχανισμοί φθοράς υλικών σε μνημεία - Τεχνικές διάγνωσης και επεμβάσεων

1x6

6

Δομικές βλάβες και μέθοδοι επέμβασης σε μνημειακές κατασκευές

1x6

6

ΣΥΝΟΛΟ

1x8 + 3x6

26

Μαθήματα Ελεύθερης επιλογής

Ένα μάθημα ελεύθερης επιλογής από τα παρακάτω

1x4=

4

Προηγμένες τεχνολογίες γεωμετρικής τεκμηρίωσης μνημείων

4

 

Τεχνολογία της Πληροφορίας και Πολιτιστική Κληρονομιά

4

 

Φωτισμός και ακουστική σε ιστορικά κτήρια και σύνολα

4

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

30

 

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ (1 υποχρεωτικό εργαστήριο και 3 μαθήματα ελεύθερης επιλογής)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

Υποχρεωτικά

Εργαστήριο αποκατάστασης ιστορικού κτηρίου ή  συνόλου

1x12

12

Ελεύθερης επιλογής

Τρία μαθήματα ελεύθερης επιλογής από τα παρακάτω

3x6=

18

Ολοκληρωμένος σχεδιασμός σε ιστορικό δομημένο περιβάλλον

6

 

Στρατηγικές ανάπτυξης ιστορικών συνόλων σε πολεοδομική και χωροταξική κλίμακα

6

 

Νεοελληνική Αρχιτεκτονική και Πόλη. Ιστορικές και πολιτισμικές αξίες

6

 

Ανάδειξη και σχεδιασμός τοπίου σε αρχαιολογικό χώρο

6

 

Υπολογιστική Μηχανική και μνημειακές κατασκευές

6

 

Μη καταστροφικός έλεγχος δομικών υλικών σε μνημειακές κατασκευές

6

 

Αντισεισμική προστασία μνημειακών και υφιστάμενων κατασκευών

6

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

30

 

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ (1 υποχρεωτικό μάθημα και 1 υποχρεωτικό εργαστήριο)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

Υποχρεωτικά

Διαχείριση μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τουρισμός

 

10

Εργαστήριο μεθοδολογίας της έρευνας

 

20

ΣΥΝΟΛΟ

 

30

 

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ (1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία υποχρεωτική)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

Υποχρεωτικό

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

 

30

ΣΥΝΟΛΟ

 

30