Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη ιστορικών κτηρίων και συνόλων

2η Ειδίκευση Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Υπό εξέλιξη Διπλωματικές Εργασίες

Εργασίες 2019 - 2020

Παπαλέξη Μαρία-Χριστίνα

Ο οικισμός της Αγίας Ρουμέλης, αρχιτεκτονική μελέτη και αποκατάσταση της σφακιανής τοπολογίας

Επιβλέπων: Σκουτέλης

Ντουντουλάκης Νικόλαος

Ανίχνευση βλάβης και ρωγμών σε υφιστάμενες κατασκευές σκυροδέματος του 20ου αιώνα με χρήση της μη καταστροφικής μεθόδου της υπέρυθρης θερμογραφίας

Επιβλέπων: Προβιδάκης

Λαγού Άννα-Μαρία

Επανάχρηση του πολεμικού μουσείου- πρώην ιατλικού στρατώνα, ως νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη στα Χανιά

Επιβλέπων: Σκουτέλης

Σύμβουλος: Σταυρουλάκη

Κατσιράκης Εμμανουήλ

Μελέτη της σεισμικής απόκρισης του περιμετρικού τείχους της Ακρόπολης και διερεύνηση μέτρων απομείωσης των δυναμικών ωθήσεων

Επιβλέπων: Τσομπανάκης

Δανιά Παναγιώτα

Βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη μέσω Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας στον δημόσιο χώρο: η περίπτωση της Δημοτικής αγοράς των Χανίων

Επιβλέπων: Παρθένιος

Δαγαράκης Ανδρέας

Αποτίμηση και ανασχεδιασμός κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία. Διερεύνηση μεθόδων επέμβασης

Επιβλέπουσα: Σταυρουλάκη

Γαζή Μαρία-Ζωή

Πρόταση ενοποίησης του Θεμιστόκλειου τείχους με τον αστικό ιστό της Αθήνας

Επιβλέπουσα: Διμέλλη