Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος

2η Ειδίκευση Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Κατάλογος Μόνιμων Διδασκόντων

 1. ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ)
  • Κλήμης Ασλανίδης, Επίκουρος Καθηγητής
   Αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ, 1998
   ΜΑ in Conservation Studies (Historic Buildings) University of York, 2000
   Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών, 2014
   Συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων. Θεωρητικές αρχές και εφαρμογή

  • Διμέλλη Δέσποινα, Επίκουρη Καθηγήτρια
   Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, 1998
   Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχιτεκτονική και σχεδιασμός του Χώρου:
   Κατεύθυνση Πολεοδομία – Χωροταξία», ΕΜΠ,1999-2001
   Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων», ΕΜΠ, 2007-2009
   Δρ ΕΜΠ, Τομέας Πολεοδομίας – Χωροταξίας, 2006
   Πολεοδομικός Σχεδιασμός

  • Κωτσάκη Αμαλία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
   Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, 1986
   Δρ Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ, 2005
   Ιστορία & Θεωρία της Αρχιτεκτονικής, Νεώτερη και Σύγχρονη εποχή

  • Μαραβελάκη Παγώνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
   Φυσικομαθηματική Σχολή ΕΚΠΑ, Χημικό Σχολή, 1983
   ConsiglioNazionaledelleRicerche (CNR)-Italy, Centro di studio sulle Cause di Deperimento e suiMetodi di ConservazionedelleOpered'Arte, Florence, 1986-1989
   EcolePolytechniqueFédérale de Lausanne (EPFL), Département des Matériaux, Laboratoire de Conservation de la Pierre, Λωζάννη, Ελβετία, 1992
   Ph D, Dipartimento di ScienzeAmbientali, Università di Venezia; Consorzio Ferrara-Venezia-Trieste, Italia, 1993
   Διάβρωση μνημείων από το περιβάλλον και μέθοδοι συντήρησής τους

  • Παρθένιος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής
   Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, 2000
   MDes, University of Harvard GSD, 2001
   Doctor of Design, Harvard Design School, 2005
   Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό

  • Προβιδάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής (Κοσμήτορας Σχολής)
   Πολιτικός Μηχανικός, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
   Δρ. Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών,
   Πανεπιστήμιο Πατρών
   Δομική Μηχανική - Αντοχή και Τεχνολογία Κατασκευών και Δομικών Υλικών

  • Σκουτέλης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής
   Αρχιτέκτων Μηχανικός IUAV, 1987
   Δρ Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ, 2006
   Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός –Τόπος, Τοπίο και Περιβάλλον

  • Σταυρουλάκη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια
   Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΠΘ, 1988
   Δ.Δ Γενικό Σχολή Πολυτεχνείου Κρήτης, 1966
   Υπολογιστική Μηχανική των Μνημειακών Κατασκευών

  • Τσομπανάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΜΗΠΕΡ
   Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΕΜΠ,1992
   Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 1999
   Αντισεισμική προστασία μνημειακών και υφιστάμενων κατασκευών

  • Παρτσινέβελος Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής ΜΗΧΟΠ
   Δίπλωμα Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού ΕΜΠ, 1996
   Ph.D.,Dept of Spatial Information Science & Engineering Focus on GIS & Image Processing,
   Minor in Civil Engineering, 2002
   Προηγμένες τεχνολογίες γεωμετρικής τεκμηρίωσης μνημείων  •  
 2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  • ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΕΠ)
   Χαραλαμπίδης Γεώργιος , Αρχιτέκτονας Μηχανικός

  • ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΤΕΠ)
   Δουλαβεράκης Χαράλαμπος, Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ, Εργαστήριο Αρχιτεκτονικών Προπλασμάτων και Τεχνολογικών Εφαρμογών
   Καντηλιεράκης Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής
   Σολινταδάκη Μαρία, Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων Σχεδιασμού

 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Π.Μ.Σ.
  • Μάλλη Αικατερίνη, διαχειρίστρια θεμάτων Π.Μ.Σ.
  • Μπουράκη Καλλιόπη, System & Network Administrator, Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων Σχεδιασμού