Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη ιστορικών κτηρίων και συνόλων

2η Ειδίκευση Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Κατάλογος Μόνιμων Διδασκόντων

 1. ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ)
  • Κλήμης Ασλανίδης, Επίκουρος Καθηγητής Αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ
   ΜΑ in Conservation Studies (Historic Buildings) University of York
   Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών
   Συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων. Θεωρητικές αρχές και εφαρμογή

  • Διμέλλη Δέσποινα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
   Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
   Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχιτεκτονική και σχεδιασμός του Χώρου: Κατεύθυνση Πολεοδομία – Χωροταξία», ΕΜΠ
   Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων», ΕΜΠ
   Δρ ΕΜΠ, Τομέας Πολεοδομίας – Χωροταξίας
   Πολεοδομικός Σχεδιασμός

  • Κωτσάκη Αμαλία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
   Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
   Δρ Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ
   Ιστορία & Θεωρία της Αρχιτεκτονικής, Νεώτερη και Σύγχρονη εποχή

  • Μαραβελάκη Παγώνα, Καθηγήτρια
   Φυσικομαθηματική Σχολή ΕΚΠΑ, Χημικό Σχολή
   ConsiglioNazionaledelleRicerche (CNR)-Italy, Centro di studio sulle Cause di Deperimento e suiMetodi di ConservazionedelleOpered'Arte, Florence
   EcolePolytechniqueFédérale de Lausanne (EPFL), Département des Matériaux, Laboratoire de Conservation de la Pierre, Λωζάννη, Ελβετία
   Ph D, Dipartimento di ScienzeAmbientali, Università di Venezia; Consorzio Ferrara-Venezia-Trieste, Italia
   Διάβρωση μνημείων από το περιβάλλον και μέθοδοι συντήρησής τους

  • Παρθένιος Παναγιώτης, Καθηγητής
   Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
   MDes, University of Harvard GSD
   Doctor of Design, Harvard Design School
   Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό

  • Προβιδάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής (Κοσμήτορας Σχολής)
   Πολιτικός Μηχανικός, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
   Δρ. Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
   Δομική Μηχανική - Αντοχή και Τεχνολογία Κατασκευών και Δομικών Υλικών

  • Σκουτέλης Νικόλαος, Καθηγητής
   Αρχιτέκτων Μηχανικός IUAV
   Δρ Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ
   Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός –Τόπος, Τοπίο και Περιβάλλον

  • Σταυρουλάκη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια
   Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΠΘ
   Δ.Δ Γενικό Σχολή Πολυτεχνείου Κρήτης
   Υπολογιστική Μηχανική των Μνημειακών Κατασκευών

  • Τσομπανάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΜΗΠΕΡ
   Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΕΜΠ
   Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
   Αντισεισμική προστασία μνημειακών και υφιστάμενων κατασκευών

  • Παρτσινέβελος Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής ΜΗΧΟΠ
   Δίπλωμα Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού ΕΜΠ
   Ph.D.,Dept of Spatial Information Science & Engineering Focus on GIS & Image Processing, Minor in Civil Engineering
   Προηγμένες τεχνολογίες γεωμετρικής τεκμηρίωσης μνημείων

 2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  • ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΕΠ)
   Χαραλαμπίδης Γεώργιος , Αρχιτέκτονας Μηχανικός

  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ (ΕΔΙΠ) και ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΤΕΠ)
   Δουλαβεράκης Χαράλαμπος, Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ, Εργαστήριο Αρχιτεκτονικών Προπλασμάτων και Τεχνολογικών Εφαρμογών
   Καντηλιεράκης Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής
   Σολινταδάκη Μαρία, Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων

 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Π.Μ.Σ.
  Μάλλη Αικατερίνη, διαχειρίστρια θεμάτων Π.Μ.Σ.
  Μπουράκη Καλλιόπη, System & Network Administrator, Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων