Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Βιβλιοθήκη Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

Η βιβλιοθήκη της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών εμπλουτίσθηκε με μεγάλο αριθμό υλικού με την υποστήριξη του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ 2003 - 2009. Στην αρχή λειτούργησε σαν παράρτημα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης και στην συνέχεια το σύνολο του υλικού της ενσωματώθηκε στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος. Συνοπτικά:

 • Διαθέτει συλλογή αποτελούμενη από έντυπο και μη έντυπο υλικό επιστημονικού ενδιαφέροντος στις περιοχές των γνωστικών αντικειμένων της Αρχιτεκτονικής Σχολής. Το έντυπο υλικό αποτελείται από βιβλία, περιοδικά, ανάτυπα, λευκώματα, ενώ το μη έντυπο υλικό από βίντεο - κασέτες, κασέτες ήχου DVDs CD-ROMs και προγράμματα.
 • Είναι δανειστική τόσο για τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής όσο και για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής.
 • Παρέχει την δυνατότητα χρήσης πολυμέσων στον χώρος της.
 • Παρέχει ηλεκτρονική πρόσβαση στο πλήρες κείμενο περιοδικών ξένων επιστημονικών εκδοτικών οίκων (όπως Elsevier, Springer, Wiley, ASPP-IEEE κ.λ.π.) και βάσεων δεδομένων (όπως MathSciNet, DAI, Web of Science-ISI, OCLC’s First Search κ.λ.π.).
 • Παρέχει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Κατάλογο (OPAC) προσβάσιμο μέσω Διαδικτύου, ο οποίος επιτρέπει την αναζήτηση στο υλικό της.
 • Παρέχει υπηρεσίες παράδοσης ντοκουμέντων και διαδανεισμού για υλικό, που δεν συμπεριλαμβάνεται στην συλλογή της, αλλά συμπεριλαμβάνεται στις συλλογές άλλων βιβλιοθηκών της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 • Παρέχει πρόγραμμα εκπαίδευσης χρηστών στις υπηρεσίες, που αυτή προσφέρει και ιδεατής ξενάγησης στους χώρους της.
 • Παρέχει τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό για τη διάθεση και ανάπτυξη των υπηρεσιών της.
 • Αποτελεί σημείο συγκέντρωσης και διάδοσης της πληροφόρησης μέσω της ψηφιακής πύλης πληροφόρησης που συνεχώς εμπλουτίζεται.
 • Αξιολογεί τις προσφερόμενες υπηρεσίες της εφαρμόζοντας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 :2000.
 • Συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link), καθώς και των διεθνών οργανισμών IATUL, IFLA, και ALA για την καλύτερη εκμετάλλευση, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, πηγών και την εξοικονόμηση πόρων.