Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Εγκαταστάσεις – Εργαστηριακή υποδομή της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Οι εγκαταστάσεις της Σχολής συνίστανται σε:

 • Κτήριο Κ4 της Πολυτεχνειούπολης για τη στέγαση των διοικητικών υπηρεσιών, των γραφείων μελών ΔΕΠ, ορισμένων εργαστηρίων της σχολής, όπως τα εργαστήρια ψηφιακών μέσων, μεταβαλλόμενης αρχιτεκτονικής και ελαφρών κατασκευών, δύο αίθουσες διαλέξεων, και δύο αίθουσες σχεδιαστηρίων.

 • Αίθουσες σχεδιαστηρίων, εργαστήριο εικαστικών και εργαστήριο προπλασμάτων, που στεγάζονται σε χώρους, που διατίθενται στο πλαίσιο των γενικώτερων εγκαταστάσεων του Π.Κ. Επιπλέον διατίθενται 18 αίθουσες, οι οποίες εξυπηρετούν ανάγκες διδασκαλίας και των 5 σχολών του Πολυτεχνείου.

 • Ειδικό Παράρτημα στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου (κτήριο Δ1) για τη στέγαση της Βιβλιοθήκης της Αρχιτεκτονικής.

 • Χώροι γραφείων και χώροι εργαστηρίων του πρώην Γενικού Τμήματος του Π.Κ., που στεγάζονται στο Κτήριο Επιστημών του Π.Κ., οι οποίοι μετά τις αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου, ανήκουν πλέον στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Τα εργαστήρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Π.Κ είναι τα ακόλουθα:

Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσω Σχεδιασμού:

Το εργαστήριο επιδιώκει την ανάδειξη της καινοτομίας στον τομέα των προηγμένων ψηφιακών μέσων μέσω της διερεύνησης νέων τεχνολογιών και διαδραστικών εφαρμογών που σχετίζονται με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και τον ενεργειακό σχεδιασμό έξυπνων πόλεων. Το Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων Σχεδιασμού επιδιώκει ερευνητικές συνεργασίες με αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού –πρόσφατα έγινε μέλος του δικτύου INNOVA (Virtual Archaeology and Cultural Heritage International Network) μέσω του οποίου ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά εργαστήρια από 26 χώρες πραγματοποιούν έρευνα στον τομέα των Ψηφιακών Τεχνολογιών και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το Εργαστήριο διαθέτει σήμερα σημαντικό εξοπλισμό, ο οποίος περιλαμβάνει 45 desktops, 7 laptops, 8 projectors, A0 –A3 –A4 printers, A0 scanners, cameras, Oculus Rift, φορητό 3D scanner, 1 εξελιγμένο Drone (DJI Inspire 1 Pro) εξοπλισμένο με κάμερα υψηλής ανάλυσης Zenmuse X5 (φωτογραφίες 12 megapixels και video 4K) και δυνατότητα περιστροφής της κάμερας στους 3 άξονες καθώς και αντίστοιχο λογισμικό για εφαρμογές CAD, Image + Video Processing, 3D modeling, Web Interaction, Virtual, Augmented and Immersive Reality. Ορισμένοι από τους τομείς τους οποίους καλύπτει η έρευνα που πραγματοποιείται στο Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων Σχεδιασμού είναι: computation in design, 3D modeling, digital media for cultural heritage, parametric design, Building Information Modeling (BIM), databases in design, conceptual modeling, CAD/CAM, visualization of music, virtual –augmented –immersive reality, κα.

Εργαστήριο Προπλασμάτων και Τεχνολογικών Εφαρμογών:

Το εργαστήριο διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας CNCRouter, 2 lasercutters, έναν 3dprinter σκόνης, έναν 3dprinter πλαστικού και ένα vinylcutter. Πρόκειται για εξοπλισμό που λίγες Σχολές Αρχιτεκτονικής διαθέτουν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Στο εργαστήριο εκτός από μακέτες μπορούν να γίνουν και πληθώρα κατασκευών αξιοποιώντας τις δυνατότητες φυσικής κατασκευής των ψηφιακών αρχείων τόσο σε μαθήματα όσο και σε ερευνητικό επίπεδο.

Εργαστήριο Εικαστικών:

Διαθέτει εξοπλισμό αποτελούμενο από 130 καβαλέτα και 60 βοηθητικά τραπέζια.

Εργαστήριο Μεταβαλλόμενης Αρχιτεκτονικής, Κινητικών Συστημάτων και Ευφυών Περιβαλλόντων:

Το εργαστήριο διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό που αφορά ηλεκτρονικούς controllers Arduino, ποικιλία αισθητήρων (sensors), που αφορούν περιβαλλοντικούς και ανθρώπινους παράγοντες, και επενεργοποιητών, όπως μηχανές κίνησης, φωτιστικά σώματα καθώς και μερικά έξυπνα υλικά (όπως shapememoryalloys) που μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά στη δράση ενός συστήματος. Επιπλέον, καθώς γίνονται πειράματα πάνω στην αντίδραση των ανθρώπων σε αυτές τις τεχνολογίες, διαθέτει και εξοπλισμό για EEG. Είναι το μοναδικό τέτοιο εργαστήριο στην Ελλάδα, σε Σχολές Αρχιτεκτονικής, και από τα λίγα στο εξωτερικό, καθώς βρίσκεται στην αιχμή της έρευνας στο πεδίο αυτό.

Εργαστήρια πρώην Γενικού Τμήματος, που εξυπηρετούν τις ανάγκες όλων των Σχολών του Π.Κ.:

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής:

Είναι ένα από τα πιο παλαιά Εργαστήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ιδρύθηκε με Προεδρικό Διάταγμα την 6η Απριλίου 1990 (ΦΕΚ 51/6-5-90, Π.Δ. 125), εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Εφαρμοσμένης Μηχανικής, με ιδιαίτερη έμφαση στην Τεχνολογία των Κατασκευών, την Αντοχή και τον Έλεγχο της Ποιότητας των Δομικών Υλικών αλλά και την υπολογιστική προσομοίωση της συμπεριφοράς των Δομικών Υλικών και των Κατασκευών. Διαθέτει τα εξής υπο-τμήματα: Τμήμα Στατικής και Δυναμικής Ανάλυσης των κατασκευών, Τμήμα καταστρεπτικών και μη-καταστρεπτικών μεθόδων ελέγχου ποιότητας και αντοχής δομικών υλικών, Τμήμα Οπλισμένου Σκυροδέματος και τέλος, Τμήμα Ανάπτυξης "Ευφυών" Υλικών και Κατασκευών Διαθέτει αρτιότατο εξοπλισμό συνολικής αξίας πάνω από 1.100.000 ευρώ, ο οποίος, συνοπτικά, έχει ως εξής:

 • Σερβουδραυλικός εξοπλισμός ελέγχου αντοχής σε αντοχή κόπωσης μεταλλικών υλικών.
 • Σερβουδραυλικός εξοπλισμός θραύσης δοκιμίων σκυροδέματος και κονιαμάτων.
 • Σερβουδραυλικός εξοπλισμός ελέγχου εφελκυστικής αντοχής μεταλλικών ράβδων σκυροδέματος.
 • Μηχανές και παρελκόμενα για παραγωγή σκυροδέματος
 • Συσκευές υπερήχων για τον ποιοτικό έλεγχο μετάλλων.
 • Συσκευές υπερήχων για τον ποιοτικό έλεγχο σκυροδέματος.
 • Συσκευές μαγνητικών ρευμάτων για τον έλεγχο της ποιότητας κατασκευής συνήθων οικοδομικών έργων.
 • Συσκευές για τον έλεγχο της οξείδωσης ράβδων σκυροδέματος.
 • Συσκευή επιτόπου λήψης δοκιμίων με την μέθοδο των καρρότων.
 • Κλίβανος (autoclave) κενού για την παραγωγή νέων σύνθετων και προηγμένων υλικών.
 • Συσκευή Hopkinson's bar για την δοκιμή μετάλλων σε καταπόνηση φορτίσεων υψηλών ταχυτήτων.
 • 5 Ψηφιακοί επιταχυνσιογράφοι για την εκτίμηση των δυναμικών χαρακτηριστικών των κατασκευών.
 • Τόρνοι κατεργασίας, φραίζες, δράπανα και εν γένει μηχανουργικός εξοπλισμός.
 • 15 σταθμούς εργασίας υψηλών απαιτήσεων σε υπολογιστική αντοχή συνδεδεμένων σε δίκτυο.
 • Ψηφιοποιητές, plotters, scanners, λογισμικό φωτογραμμετρίας.
 • 6 Λογισμικά υψηλών απαιτήσεων για την μοντελοποίηση και μελέτη των κατασκευών.

 

Εργαστήριο Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς & Σύγχρονης Δόμησης

ΦΕΚ 3773_B_03.09.2018
Το εργαστήριο διαθέτει εξοπλισμό για την ανάλυση παραδοσιακών κονιαμάτων και άλλων υλικών πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ οι φοιτητές εξασκούνται στον χαρακτηρισμό φυσικο-χημικών ιδιοτήτων λίθων και κονιαμάτων, στην αναγνώριση και καταγραφή των φθορών των υλικών των μνημείων και στις προτάσεις επέμβασης με συμβατά υλικά με τα ιστορικά.  Στο Εργαστήριο επιτελείται έρευνα αιχμής σε θέματα ανάπτυξης νανο-ϋλικών υπερ-υδρόφοβων με αυτοκαθαριστικές ιδιότητες για την προστασία κτηρίων και μνημείων από τη φθορά, καθώς και σε νανο-ϋλικά ως πρόσθετα βελτιωτικά σε παραδοσιακά υδραυλικά και ασβεστιτικά κονιάματα. Το Εργαστήριο έχει εκπονήσει μελέτες και εφαρμογές σε διεθνείς οργανισμούς, όπως ο καθαρισμός και προστασία της Opera House Oslo, συμμετέχει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon2020 με θέμα την συντήρηση ευρωπαϊκών μνημείων του 20ου αιώνα από σκυρόδεμα με κατάλληλα νανο-υλικά και έχει συνεργασίες με εργαστήρια σε όλη την Ευρώπη στο πλαίσιο συμμετοχής σε διεθνή επιτροπή της RILEM (International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures) με θέμα ιδιότητες ασβεστο-κονιαμάτων.