Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη ιστορικών κτηρίων και συνόλων

2η Ειδίκευση Μεταπτυχιακού Προγράμματος

2η ειδίκευση

2η Ειδίκευση
«Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη ιστορικών κτηρίων και συνόλων»

H ειδίκευση αυτή στοχεύει στην διεπιστημονική διαχείριση του ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος στην κατεύθυνση του ολοκληρωμένου σχεδιασμού και της προστασίας, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη καινοτόμων ερευνητικών πρακτικών για την προστασία του, με την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και την εφαρμογή νέων προηγμένων τεχνολογιών για τα υλικά και τις κατασκευές.

Συνοπτική εισαγωγή

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης λειτουργεί από το 2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον με ειδίκευση «Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη ιστορικών κτηρίων και συνόλων». Το πρόγραμμα διαρκεί 2 έτη και εξειδικεύει Αρχιτέκτονες Μηχανικούς αλλά και επιστήμονες από διάφορες ειδικότητες στον σχεδιασμό τουριστικών υποδομών.

Τίτλος μεταπτυχιακού διπλώματος

Το ΠΜΣ απονέμει μεταπτυχιακό τίτλο της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στην ειδίκευση «Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη ιστορικών κτηρίων και συνόλων».