Τουρισμός, Πολιτισμός και Μεσογειακός Χώρος

1η Ειδίκευση Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Υπό εξέλιξη Διπλωματικές Εργασίες

Εργασίες 2019 - 2020

Τσινάρη Μαρία-Άντζελα

Η ανάπτυξη του αγροτουρισμού στο Δήμο Κισσάμου

Επιβλέπουσα: Διμέλλη

Κουρουπάκη Μαλαματένια

Εξευρωπαϊσμός και Παράδοση σε ένα Αστικό Μέγαρο επί Κρητικής Πολιτείας στα Χανιά: Χωρική Απόδοση της αστικής καθημερινής ζωής

Επιβλέπουσα: Κωτσάκη