Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Γραμματείας ΑΡΜΗΧ

Μάλλη Κατερίνα

Τηλέφωνο: 28210 37111  fax:28210 37183

E-mail: amalli@isc.tuc.gr

Facebook: PostGraduate Studies - School of Architecture – TUC

Διεύθυνση Γραμματείας: Κτίριο Κ4 - Πολυτεχνειούπολη - 73100 Χανιά