Διδακτορικές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διδακτορικές Σπουδές

Βασικοί στόχοι του προγράμματος διδακτορικών σπουδών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών είναι:

Σκοπός των διδακτορικών σπουδών στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Π.Κ. είναι η εμβάθυνση στη γνώση, η μετάδοση των αρχών της ερευνητικής μεθοδολογίας και η εφαρμογή τους στην παραγωγή νέας γνώσης στις γνωστικές περιοχές της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, όπως αυτή ορίζεται ως τέχνη, επιστήμη και τεχνολογία στις σπουδές των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Επίσης σκοπός της εκπόνησης Δ.Δ. είναι η παραγωγή νέας γνώσης μέσω πρωτότυπης εμπεριστατωμένης έρευνας, στην επιστήμη της αρχιτεκτονικής, και την τεχνολογία εν γένει, αλλά και η ανανέωση και συμπλήρωση του επιστημονικού και εκπαιδευτικού δυναμικού της ακαδημαϊκής κοινότητας, με τη δημιουργία νέων επιστημόνων ικανών να θεμελιώσουν προοπτικές για συνεχιζόμενη ακαδημαϊκή εξέλιξη. Η Δ.Δ. ως τελικό αποτέλεσμα των διδακτορικών σπουδών θα πρέπει να αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο συλλογισμών καθοδηγούμενο από μια καθορισμένη και δεδηλωμένη μέθοδο έρευνας για τη διερεύνηση αλληλουχίας ερευνητικών υποθέσεων σε θέματα που προέρχονται από όλες τις γνωστικές περιοχές της αρχιτεκτονικής. Η Δ.Δ. αποτελεί το επιστέγασμα και ύστατη ακαδημαϊκή διάκριση σπουδών και οφείλει να είναι της ποιότητας εκείνης η οποία θα εξασφαλίσει στον κάτοχό του την αναγνώριση όχι μόνον εντός των ορίων της χώρας, αλλά και μέσα στο πλαίσιο της διεθνούς πανεπιστημιακής κοινότητας.

Συνοπτική εισαγωγή

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης λειτουργεί από το 2010 Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών. Η εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών διαρκεί κατ’ ελάχιστο 3 έτη και κατά μέγιστο 6 έτη και μπορεί να πραγματοποιηθεί από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων στα γνωστικά αντικείμενα της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: αρχιτεκτονικής, της πολεοδομίας - χωροταξίας, της αρχιτεκτονικής τεχνολογίας στις κατασκευές και στα υλικά, της προστασίας και αποκατάστασης μνημείων και συνόλων, καθώς και της περιβαλλοντικής - οικολογική διάστασης του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Τίτλος διδακτορικού διπλώματος

Ο απονεμόμενος τίτλος είναι του Διδάκτορα της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης.