Διδακτορικές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

 

Ονοματεπώνυμο Υποψ. Διδάκτορα

Θέμα/ Επιστημονική περιοχή

Επιβλέπων-ουσα

Μέλη συμβουλευτικής επιτροπής

1 Aλεξοπούλου Νεφέλη-Ευαγγελία Δημιουργία πρότυπου, ψηφιακού εργαλείου πολεοδομικής αξιολόγησης βάσει της φέρουσας πληθυσμιακής ικανότητας Μαραβελάκη Π. Τσούτσος Θ. Τζομπανάκης Α.
2 Αμπατζόγλου Τριαντάφυλλος Smart Technologies for Resilient Strategies utilizing Nature Based Solutions (NBS) Γεροπάντα Β. Κολοκοτσά Δ. Μπαρτζάνας Θ.
3 Αχιλλιάς Γεώργιος A behavioral interaction model among people and the hyperconnected entities in an urban environment Παρθένιος Π. Γαροφαλάκης Μ. Becerik B.
4 Βλαζάκη Ειρήνη Tα Χανιά: Μνημειακό και πολιτιστικό περιβάλλον, ιστορική πολεοδομική εξέλιξη και σύγχρονη πόλη Μαλλούχου Φ. Καρύδης Δ. Βασιλάκη Μ.
5 Βλάχου Έλλη - Αντωνία Η Αρχιτεκτονική της Ηπειρωτικής Ευεργεσίας κατά τον 19ο – 20ο αιώνα Κωτσάκη Α. Παπαστεφανάκη Λ. Τουρκινιώτης Π.
6 Γεωργουλάκης Ευστράτιος Ψηφιακές τεχνολογίες στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό αρχιτεκτονική τεχνολογία Ουγγρίνης Κ. Παπαμανώλης Ν. Δουλάμης Α.
7 Γκαβογιάννης Νικήτας-Δημήτριος From point clouds and photogrammetry towards Historic BIM and Digital Twins: A methodology for semantic enrichment of cultural heritage monuments Παρθένιος Π. Γιαννακάκης Γ. Wurtzer G.
8 Γουλιελμάκης Εμμανουήλ Ταυτοποίηση βλάβης κατασκευής χρησιμοποιώντας την εξαγωγή χαρακτηριστικών κτιρίου από ένα μοντέλου κριρίου ΒΙΜ που ενσωματώνεται με τεχνικές οπτικοποίησης ζημιών φωτογραμμετρικά Σταυρουλάκη Μ. Προβιδάκης Κ. Παρθένιος Π.
9 Γρηγοριάδης Δημήτριος Η επιρροή της μοντέρνας στη λαϊκή αρχιτεκτονική Σκουτέλης Ν. Τουρνικιώτης Π. Μαμαλούκος Σ.
10 Γρηγοριάδου Έυα Ο δημόσιος αστικός χώρος και ο μη-αποκλεισμός(inclusive): η περίπτωση της Αθήνας Ουγγρίνης Κ. Martizez Z. Ruiz A.
11 Γρηγορίου Δημήτριος Το αρχιτεκτονικό, πολεοδομικό και εικαστικό έργο του Κοσμά Ξενάκη 1925-1984 Κωτσάκη Α. Gravari-Barbas M. Τουρνικιώτης Π.
12 Δασκαλάκη Άννα Τυπολογική διερεύνηση τοιχοποιίας από ωμοπλίνθους: προτάσεις εφαρμογής στο πλαίσιο της ανάδειξης και του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των παραδοσιακών συστημάτων δόμησης Μανδαλάκη Μ. Τσακανίκα Ε. Αρακαδάκη Μ.
13 Δημητρίου Βασιλική-Θεοδώρα Κυκλική οικονομία στο σχεδιασμό κονιαμάτων: ανακυκλωμένα αδρανή και η απόδοσή τους με υδράσβεστο και υδραυλικές κονίες Μαραβελάκη Π. Προβιδάκης Κ. Σταυρουλάκη Μ.
14 Καδίτης Αναστάσιος-Ιωάννης Έξυπνα νανο-υλικά με αντιδιαβρωτικές ιδιότητες για την προστασία οπλισμού σκυροδέματος Μαραβελάκη Π. Προβιδάκης Κ. Σταυρουλάκη Μ.
15 Καλογεράκης Αντώνιος Διερεύνηση των κοινωνικών προϋποθέσεων και επιπτώσεων του συνδυασμού της οικονομικής ανάπτυξης με την προστασία του περιβάλλοντος Φραγκομιχελάκης Μ. Σκουτέλης Ν. Γκέκας Β.
16 Καραδήμα Αικατερίνη Ο χωρικός αντικατροπτισμός της Συνθήκης της Λωζάνης στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων και η συμβολή των ανταλλάξιμων στην αστική και αρχιτεκτονική εξελιξή της Κωτσάκη Α. Κολοβός Η. Gravani Barbas M.
17 Κουρουπάκη Μαλαματένια Ο αρχιτέκτων Ορέστης Μάλτος (1908-1999). Συμβολή στη μελέτη του ελληνικού μοντερνισμού Κωτσάκη Α. Αμερικάνου Ε. Καουρνιάτη Μ.
18 Μαϊρόπουλος Δημήτριος A synergistic human-robot creative process Ουγγρίνης Κ. Skolar T. Κόλλιας Σ.
19 Μουστεράκη Μαρία Ανίχνευση βλάβης σε μνημειακές κατασκευές και έργα τέχνης με χρήση τεχνολογίας laser και επεξεργασία εικόνας Προβιδάκης Κ. Ουγγρίνης Κ. Παρθένιος Π.
20 Μοχιανάκης Παντελεήμων Ανάπτυξη χαμηλού κόστους ενόργανης παρακολούθησης μνημειακών και σύγχρονων κατασκευών για την πρώιμη ανίχνευση βλαβών και δημιουργία πλατφόρμας ταξινόμησης τους ως προς τον κίνδυνο κατάρρευσης Προβιδάκης κ. Σταυρουλάκη Μ. Τσομπανάκης Ι.
21 Μπιτσάκη Μαρίνα Σχολική τάξη: Η επιρροή των χωρικών αλλαγών στη μάθηση των μαθητών Ουγγρίνης Κ. Γερμανός Δ. Κουρκούτας Η.
22 Νικολιδάκης Παναγιώτης  Η αναβίωση παράκτιων περιοχών και η πόλη-λιμάνι στον νησιωτικό χώρο της Μεσογείου: Η περίπτωση των λιμανιών μεσαίου –μικρού μεγέθους στην Κρήτη Τζομπανάκης Α. Διμέλλη Δ. Χαλκιαδάκης Γ.
23 Ντζούφρας Σωτήριος Swarm Fabrication in Architecture - Ρομποτικά σμήνη στην Αρχιτεκτονική κατασκευή και σχεδιασμό και η δημιουργία πλατφόρμας επικοινωνίας μεταξύ ψηφιακού-πραγματικού Ουγγρίνης Κ. Προβιδάκης Κ. Παπαευσταθίου Ι.
24 Ουρανός Ζαχαρίας Το κατασκευασμένο βλέμμα στις αναπαραστάσεις και χαρτογραφήσεις των παράκτιων τοπίων Χατζησάββα Δ. Τζομπανάκης Α. Μάρκου Μ.
25 Παπαδοπούλου Γεωργία Βιντεοτέχνη στην Ελλάδα: Καλλιτέχνες, χώροι, θεσμοί έως τις αρχές του 21ου αιώνα Ρότσιος Δ. Σαντοριναίος Μ. Δασκαλοθανάσης Ν.
26 Παπαδοπούλου Δέσποινα Το αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό αποτύπωμα της Συνθήκης της Λωζάννης (1923) -“ανταλλάξιμα” στην Ανατολική Κρήτη Κωτσάκη Α. Κολοβός Η. Λαθούρη Μ.
27 Σβορώνου Αγγελική  Η φωτογραφική απεικόνιση του ανεπίσημου αστικού τοπίου της Αθήνας την περίοδο 1842-1940 Μουτσόπουλος Α. Κωτσάκη Α. Ιωαννίδης Κ.
28 Στεφανάκη Καλλιόπη Ταυτοποίηση και παρακολούθηση δομικής ακεραιότητας σύμμικτων κατασκευών Προβιδάκης Κ. Τσομπανάκης Ι. Σταυρουλάκη Μ.
29 Σέμψης Βασίλειος The Architecture of the Hyper-Spectacle Τσάρας Γ-Ν. Παρθένιος Π. Καραγιάννη Α.
30 Στεφάνου Ιωάννης Τα ελληνικά ναυτικά οχυρά του 20ου αιώνα ως σκηνικό του Β' Παγκοσμίου Πολέμου Κωτσάκη Α. Προβιδάκης Κ. Τύμπας Α.
31 Τσιστράκης Σταύρος Ανίχνευση Δομικής Βλάβης Σε Μνημειακές Κατασκευές Με Συνδυασμένη Χρήση «Ευφυών» Πιεζοηλεκτρικών Υλικών Και Της Μεθόδου Της Δονησιμετρίας Με Σάρωση Laser Προβιδάκης Κ. Σταυρουλάκη Μ. Τσομπανάκης Ι.
32 Χαδιώ Κωνσταντία Effectively upgrading old building stock. A digital tool method for dense urban networks. The case of Athens Παρθένιος Π. Καραγιάννη Α. Γεροπάντα Β.
33 Χατζοπούλου Νικολέττα On Architecture and Music Composition : Tools for composing in space - time and creating immersive, site-specific environments Παρθένιος Π. Novac M. Barlow C.
34 Χριστουλάκης Μάριος Πλατφόρμες ευφυών ανταποκριτικών συστημάτων για την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών χώρων Ουγγρίνης Κ. Μανιά Α. Χρόνης Κ.
35 Ψαράκης Γεώργιος Οι οικισμοί της υπαίθρου στην Κρήτη από τον 13ο αι έως σήμερα. Ο τόπος- η συγκρότηση- οι τύποι κατοικίας- σύγχρονες προοπτικές Σκουτέλης Ν. Τζομπανάκης Α. Μαμαλούκος Σ.
36 Radovic Milica From Roman to Green Cement- Technological and Social Aspects Μαραβελάκη Π. Καλλίθρακας-Κόντος Ν. Καρατάσιος Ι.
37 Rahravan Fahimeh Bringing words back into life: Practices and challenges in conservation of medieval inscriptions, from monuments to parchment manuscripts Μαραβελάκη Π. Ζερβάκης Μ. Κωτσάκη Α.