Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη ιστορικών κτηρίων και συνόλων

2η Ειδίκευση Μεταπτυχιακού Προγράμματος

ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-20

1η ΔΙΑΛΕΞΗ: "From Conservation to Design: Theories and strategies from Architectural Heritage"
Ομιλητές : Simona Salvo, Professor ‘Sapienza’ Universita di Roma
                 Federico De Matteis, Professor Universita degli studi dell’ Aquila
Ημέρα : Τρίτη 18/2/2020 και ώρα 18.00
Αίθουσα: Αμφιθέατρο Γ2.2, Πολυτεχνειούπολη Χανίων

 

ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-19

1η ΔΙΑΛΕΞΗ: "ο ελληνικό τοπίο στο πλαίσιο της νέας πολιτισμικλης οικονομίας του χώρου ελλείμματα και ευκαιρείες"
Ομιλήτρια : Θεανώ Σ. Τερκενλή, Καθηγήτρια Πανεπιστήμιου Αιγαίου
Ημέρα : Παρασκευή 9/11/2019 και ώρα 13:00-15:00
Αίθουσα: Β1001, Πολυτεχνειούπολη Χανίων

2η ΔΙΑΛΕΞΗ: "Μελέτες αναστήλωσης αρχαίων μνημείων. Η αποκατάσταση του θεάτρου της Απτέρας"
Ομιλητής : Νίκος Χατζηδάκης, Αρχιτέκτων
Ημέρα : Τετάρτη 12/12/2019 και ώρα 18:00-20:00
Αίθουσα: "Γαλάζιο" Αμφιθέατρο Γ2.2, Πολυτεχνειούπολη Χανίων

3η ΔΙΑΛΕΞΗ : " Ιδιωτικό έναντι δημοσίου – Αποκατάσταση αίθουσας συναυλιών ωδείου Αθηνών'
Ομιλητής : Τηλέμαχος Ανδριανόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ
Ημέρα : Τετάρτη 10/4/2019 και ώρα 18:00-20:00
Αίθουσα: Αίθουσα: "Γαλάζιο" Αμφιθέατρο Γ2.1, Πολυτεχνειούπολη Χανίων

 

ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018

1η ΔΙΑΛΕΞΗ: "The industrial heritage of Andalusia and transversal intervention and management strategies"
Ομιλητής : Julián Sobrino, Profesor Titular de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Universidad de Sevilla
Ημέρα : Πέμπτη 15/02/2018 και ώρα 15:00-17:00
Αίθουσα: "Γαλάζιο" Αμφιθέατρο Γ2.2, Πολυτεχνειούπολη Χανίων

2η ΔΙΑΛΕΞΗ: "The industrial architecture of the city of Seville in the context of the historical landscapes of production"
Ομιλητής : Julián Sobrino, Profesor Titular de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Universidad de Sevilla
Ημέρα : Παρασκευή 16/02/2018 και ώρα 16:00-18:00
Αίθουσα: "Γαλάζιο" Αμφιθέατρο Γ2.1, Πολυτεχνειούπολη Χανίων

3η ΔΙΑΛΕΞΗ: "Σύγχρονες μέθοδοι Γεωμετρικής Τεκμηρίωσης Μνημείων - Το έργο αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου στα Ιεροσόλυμα"
Ομιλητής: Ανδρέας Γεωργόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ, Διευθυντής Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας
Ημέρα Τρίτη 20/02/2018 και ώρα 18:00-20:00
Αίθουσα: "Γαλάζιο" Αμφιθέατρο Γ2.2, Πολυτεχνειούπολη Χανίων

4η ΔΙΑΛΕΞΗ: "The Vulnerability of Cultural Heritage: Stone & Concrete"
Ομιλητής : Ruben Paul Borg, Senior Lecturer Faculty for the Built Environment - University of Malta
Ημέρα : Τετάρτη 21/02/2018 και ώρα 18:00-20:00
Αίθουσα: "Γαλάζιο" Αμφιθέατρο Γ2.2, Πολυτεχνειούπολη Χανίων

 

ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017

1η ΔΙΑΛΕΞΗ: "Προβλήματα κατά την αποκατάσταση μνημείων μεγάλων διαστάσεων"

Ομιλητής : Διονύσιος Ποζιόπουλος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Μνημείων, ΥΠΟΤ
Ημέρα : Πέμπτη 15/12/2016 και ώρα 16:00-18:00
Αίθουσα: "Γαλάζιο" Αμφιθέατρο Γ2.1, Πολυτεχνειούπολη Χανίων

2η ΔΙΑΛΕΞΗ: "Σχεδιασμός της προστασίας και επανάχρηση των ιστορικών κατασκευών: Μεταξύ θεωρίας και πράξης"
Ομιλήτρια : Ελένη- Άννα Χλέπα, Αρχιτέκτων-Αναστηλώτρια.
Ημέρα : Τετάρτη 11/1/2017 και ώρα 16:00-18:00
Αίθουσα: Μ5002 Σχολής ΜΗΧΟΠ, Πολυτεχνειούπολη Χανίων

3η ΔΙΑΛΕΞΗ : "Επανάχρηση βιομηχανικών κτιρίων και ανάπλαση του αστικού ιστού με αναφορά σε ελληνικά και διεθνή παραδείγματα"
Ομιλητής : Αλκης Πρέπης, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Ξάνθης
Ημέρα : Τετάρτη 18/1/2017 και ώρα 18:00-20:00
Αίθουσα: Α2 Ξύλινο Αμφιθέατρο, Πολυτεχνειούπολη Χανίων

4η ΔΙΑΛΕΞΗ: "Από τον 19ο στον 21ο αιώνα. Κατευθυντήριες γραμμές και πρακτικές στον τομέα της προστασίας των μεσαιωνικών και νεώτερων μνημείων στην Ελλάδα"
Ομιλήτρια : Αννα-Ελένη Χλέπα, Αρχιτέκτων - Αναστηλώτρια.
Ημέρα : Πέμπτη 26/1/2017 και ώρα 16:00-18:00
Αίθουσα: Α2, "Ξύλινο" Αμφιθέατρο, Πολυτεχνειούπολη Χανίων

5η ΔΙΑΛΕΞΗ: "Αστικός μετασχηματισμός και διατήρηση αρχιτεκτονικής κληρονομιάς: παραδείγματα ερμηνείας και ανάκτησης ιστορικών συνόλων και κτηρίων"
Ομιλήτρια : Αννα-Ελένη Χλέπα, Αρχιτέκτων - Αναστηλώτρια.
Ημέρα : Παρασκευή 27/1/2017 και ώρα 16:00-18:00
Αίθουσα: "Γαλάζιο" Αμφιθέατρο Γ2.1, Πολυτεχνειούπολη Χανίων

6η ΔΙΑΛΕΞΗ: "Αρχιτεκτονική Κληρονομιά και Βιωσιμότητα"
Ομιλητής : Νίκος Πατσαβός, Αρχιτέκτων Ctrl-Space Lab.
Ημέρα : Τετάρτη 1/2/2017 και ώρα 18:00-20:00
Αίθουσα: Ισόγειο κτηρίου Κ4, Αίθουσα μεταπτυχιακών, Πολυτεχνειούπολη Χανίων.

7η ΔΙΑΛΕΞΗ: "Ιστορία των μνημειακών κατασκευών στην Ελλάδα 1834-2016"
Ομιλήτρια : Φανή Μαλλούχου-Tufano, Δρ. Αρχαιολόγος, πρώην Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης.
Ημέρα : Τετάρτη 8/2/2017 και ώρα 18:00-20:00
Αίθουσα: "Γαλάζιο" Αμφιθέατρο Γ2.1, Πολυτεχνειούπολη Χανίων

8η ΔΙΑΛΕΞΗ: "Μνημειακά τοπία του Αιγαίου- Η προσέγγιση της ελάχιστης επέμβασης και τα ζητήματα ανάπτυξης"
Ομιλητής : Νίκος Μπελαβίλας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ.
Ημέρα : Πέμπτη 9/2/2017 και ώρα 18:00-20:00
Αίθουσα: "Γαλάζιο" Αμφιθέατρο Γ2.1, Πολυτεχνειούπολη Χανίων

9η ΔΙΑΛΕΞΗ: "Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές-κατασκευαστικές επεμβάσεις αποκατάστασης σε νεώτερα μνημεία"
Ομιλήτρια : Ειρήνη Εφεσίου, Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ
Ημέρα : Παρασκευή 10/2/2017 και ώρα 16:00-18:00
Αίθουσα: "Γαλάζιο" Αμφιθέατρο Γ2.1, Πολυτεχνειούπολη Χανίων

10η ΔΙΑΛΕΞΗ: "Κατασκευαστική ανάλυση παραδοσιακών κτισμάτων"
Ομιλητής : Κώστας Καραδήμας, Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ
Ημέρα : Παρασκευή 17/2/2017 και ώρα 11:00-13:00
Αίθουσα: Α2, "Ξύλινο" Αμφιθέατρο, Πολυτεχνειούπολη Χανίων

11η ΔΙΑΛΕΞΗ: "Αναλυτική παρουσίαση εφαρμοσμένου έργου στα Κύθηρα"
Ομιλητής : Κώστας Καραδήμας, Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ
Ημέρα : Παρασκευή 17/2/2017 και ώρα 17:00-19:00
Αίθουσα: Α2, "Ξύλινο" Αμφιθέατρο, Πολυτεχνειούπολη Χανίων

12η ΔΙΑΛΕΞΗ: "Τουριστικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα 1950-1975"
Ομιλητής : Βασίλης Κολώνας, Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ημέρα : Δευτέρα 20/2/2017 και ώρα 18:00-20:00
Αίθουσα: "Γαλάζιο" Αμφιθέατρο Γ2.1, Πολυτεχνειούπολη Χανίων


ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016

1η ΔΙΑΛΕΞΗ : "Conservation and monitoring of historical architecture: new materials and technologies"
Ομιλήτρια : Professor Lucia Toniolo, Politecnico di Milano.
Ημέρα : Τετάρτη 13/4/2016 και ώρα 18:00-20:00
Αίθουσα: "Γαλάζιο" Αμφιθέατρο Γ2.1, Πολυτεχνειούπολη Χανίων

2η ΔΙΑΛΕΞΗ: "Αναστηλώνοντας το αναστηλωμένο: επεμβάσεις αποκατάστασης των ιερών της Αθηνάς στις ακροπόλεις της Λίνδου και της Αθήνας"
Ομιλήτρια: Βασιλική Ελευθερίου, Δρ. Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Δ/ντρια ΥΣΜΑ.
Ημέρα : Τρίτη 19/4/2016 και ώρα 17:00-19:00.
Αίθουσα: "Γαλάζιο" Αμφιθέατρο Γ2.1, Πολυτεχνειούπολη Χανίων

3η ΔΙΑΛΕΞΗ: " Κονιάματα και Ενέματα αποκατάστασης αρχιτεκτονικών επιφανειών κτισμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς"
Ομιλήτρια: Καθηγήτρια Ιωάννα Παπαγιάννη, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ.
Ημέρα: Τετάρτη 20/4/2016 και ώρα 18:00-20:00.
Αίθουσα: "Γαλάζιο" Αμφιθέατρο Γ2.1, Πολυτεχνειούπολη Χανίων.

4η ΔΙΑΛΕΞΗ: "Μεθοδολογία μελέτης και εκτέλεσης έργου μνημειακής αποκατάστασης"
Ομιλήτρια: Ελένη-Άννα Χλέπα, Δρ. Αρχιτέκτονας Μηχανικός.
Ημέρα: Τετάρτη 11/5/2016 και ώρα 18:00-20:00.
Αίθουσα: "Γαλάζιο" Αμφιθέατρο Γ2.1, Πολυτεχνειούπολη Χανίων.


ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016

1η ΔΙΑΛΕΞΗ "Μετασχηματισμοί και συσχετίσεις στο αστικό τοπίο"

Ομιλητές : Μπούκη Μπαμπάλου, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. και Αντώνης Νουκάκης, Αρχιτέκτων Μηχανικός
Ημέρα : Πέμπτη 19/11/2015 και ώρα : 18:30-20:30
Αίθουσα : Αμφιθέατρο Α2, Πολυτεχνειούπολη Χανίων

2η ΔΙΑΛΕΞΗ : "Από την Γεωγραφία στην Τοπογραφία : Η Γέννηση του Θεάτρου"
Ομιλητής: Γιάννης Ζαχαριάδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π.
Ημέρα: Τρίτη 24/11/2015 και ώρα 15:00-17:00
Αίθουσα : "Γαλάζιο" Αμφιθέατρο Γ2.2, Πολυτεχνειούπολη Χανίων

3η ΔΙΑΛΕΞΗ : "Γιατί η μελαγχολία μελαγχολεί και εγώ όχι"
Ομιλητής : Γιάννης Ζαχαριάδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π.
Ημέρα : Τετάρτη 25/11/2015 και ώρα 16:00-18:00
Αίθουσα: "Γαλάζιο" Αμφιθέατρο Γ2.2, Πολυτεχνειούπολη Χανίων

4η ΔΙΑΛΕΞΗ: "Προηγμένες Τεχνολογίες επεμβάσεων και αποκαταστάσεων μνημείων"
Ομιλητής : Κωνσταντίνος Σπυράκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Ημέρα : Τρίτη 1/12/2015 και ώρα 15:00-17:00

5η ΔΙΑΛΕΞΗ : "Η ανακατασκευή του παραδοσιακού γεφυριού της Πλάκας στην Ηπειρο"
Ομιλητής : Μανώλης Κορρές, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Ημέρα : Τετάρτη 2/12/2015 και ώρα 16:00-18:00
Αίθουσα : "Γαλάζιο" Αμφιθέατρο Γ2.2, Πολυτεχνειούπολη Χανίων

6η ΔΙΑΛΕΞΗ: "Archaeology, History and Modern Architectural Project Presentation of selected cases"
Ομιλήτρια : Maya Segarra-Lagunes, Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Πανεπιστημίου ΙΙΙ Ρώμης
Ημέρα : Πέμπτη 3/12/2015 και ώρα 15:00-17:00
Αίθουσα : "Γαλάζιο" Αμφιθέατρο Γ2.2, Πολυτεχνειούπολη Χανίων