Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη ιστορικών κτηρίων και συνόλων

2η Ειδίκευση Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Υπό εξέλιξη Διπλωματικές Εργασίες

Εργασίες 2017 - 2018

Τσουτσουδάκη Όλγα

Επίδραση κονιαμάτων στη μηχανική συμπεριφορά τοιχοποιίας

Επιβλέπουσα: Σταυρουλάκη

Σβετς Γιάννα

Το Τοπίο του Δήμου Αποκορώνου υπό το πρίσμα της Παραδοσιακής και της Σουριστικής Κατοικίας

Επιβλέπων: Σκουτέλης

Κουνδουράκη Μαρία

Πολεοδομική Ανασυγκρότηση παλιάς πόλης Ρεθύμνου με βάση τις σύγχρονες αρχές της ενσωματωμένης διατήρησης

Επιβλέπουσα: Διμέλλη