Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος

2η Ειδίκευση Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Κατάλογος Μόνιμων Διδασκόντων

 1. ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ)
  • Κλήμης Ασλανίδης, Επίκουρος Καθηγητής
   Αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ, 1998
   ΜΑ in Conservation Studies (Historic Buildings) University of York, 2000
   Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών, 2014
   Συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων. Θεωρητικές αρχές και εφαρμογή

  • Διμέλλη Δέσποινα, Επίκουρη Καθηγήτρια
   Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, 1998
   Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχιτεκτονική και σχεδιασμός του Χώρου:
   Κατεύθυνση Πολεοδομία – Χωροταξία», ΕΜΠ,1999-2001
   Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων», ΕΜΠ, 2007-2009
   Δρ ΕΜΠ, Τομέας Πολεοδομίας – Χωροταξίας, 2006
   Πολεοδομικός Σχεδιασμός

  • Κωτσάκη Αμαλία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
   Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, 1986
   Δρ Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ, 2005
   Ιστορία & Θεωρία της Αρχιτεκτονικής, Νεώτερη και Σύγχρονη εποχή

  • Μαραβελάκη Παγώνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
   Φυσικομαθηματική Σχολή ΕΚΠΑ, Χημικό Σχολή, 1983
   ConsiglioNazionaledelleRicerche (CNR)-Italy, Centro di studio sulle Cause di Deperimento e suiMetodi di ConservazionedelleOpered'Arte, Florence, 1986-1989
   EcolePolytechniqueFédérale de Lausanne (EPFL), Département des Matériaux, Laboratoire de Conservation de la Pierre, Λωζάννη, Ελβετία, 1992
   Ph D, Dipartimento di ScienzeAmbientali, Università di Venezia; Consorzio Ferrara-Venezia-Trieste, Italia, 1993
   Διάβρωση μνημείων από το περιβάλλον και μέθοδοι συντήρησής τους

  • Παπαμανώλης Νικόλαος, Καθηγητής
   Πτυχιούχος Φυσικός, Σχολή Θετικών Επιστημών ΑΠΘ, 1979
   Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, 1985
   Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Φυσική Περιβάλλοντος, Σχολή Θετικών Επιστημών ΕΚΠΑ, 1989
   Δρ ΑΠΘ, Τομέας Αρχιτεκτονική Τεχνολογία,1992
   Αρχιτεκτονική Τεχνολογία

  • Παρθένιος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής
   Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, 2000
   MDes, University of Harvard GSD, 2001
   Doctor of Design, Harvard Design School, 2005
   Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό

  • Προβιδάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής (Κοσμήτορας Σχολής)
   Πολιτικός Μηχανικός, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
   Δρ. Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών,
   Πανεπιστήμιο Πατρών
   Δομική Μηχανική - Αντοχή και Τεχνολογία Κατασκευών και Δομικών Υλικών

  • Σκουτέλης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής
   Αρχιτέκτων Μηχανικός IUAV, 1987
   Δρ Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ, 2006
   Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός –Τόπος, Τοπίο και Περιβάλλον

  • Σταυρουλάκη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια
   Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΠΘ, 1988
   Δ.Δ Γενικό Σχολή Πολυτεχνείου Κρήτης, 1966
   Υπολογιστική Μηχανική των Μνημειακών Κατασκευών

  • Τσομπανάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΜΗΠΕΡ
   Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΕΜΠ,1992
   Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 1999
   Αντισεισμική προστασία μνημειακών και υφιστάμενων κατασκευών

  • Παρτσινέβελος Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής ΜΗΧΟΠ
   Δίπλωμα Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού ΕΜΠ, 1996
   Ph.D.,Dept of Spatial Information Science & Engineering Focus on GIS & Image Processing,
   Minor in Civil Engineering, 2002
   Προηγμένες τεχνολογίες γεωμετρικής τεκμηρίωσης μνημείων


 2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  • ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΕΠ)
   Χαραλαμπίδης Γεώργιος , Αρχιτέκτονας Μηχανικός

  • ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΤΕΠ)
   Δουλαβεράκης Χαράλαμπος, Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ, Εργαστήριο Αρχιτεκτονικών Προπλασμάτων και Τεχνολογικών Εφαρμογών
   Καντηλιεράκης Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής
   Σολινταδάκη Μαρία, Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων Σχεδιασμού

 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Π.Μ.Σ.
  • Μάλλη Αικατερίνη, διαχειρίστρια θεμάτων Π.Μ.Σ.
  • Μπουράκη Καλλιόπη, System & Network Administrator, Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων Σχεδιασμού