Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

Ενημερωτικό τεύχος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Μέλος δικτύου μεταπτυχιακών σπουδών UNITWIN-UNESCO "Culture, Tourism, Development"

 

 

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Προστασία, Αποκατάσταση και Ανάδειξη ιστορικών κτηρίων και συνόλων", School of Architecture TUC
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Προστασία, Αποκατάσταση και Ανάδειξη ιστορικών κτηρίων και συνόλων"

Διευθύντρια ΠΜΣ: Αμαλία Κωτσάκη, καθηγήτρια

Τα μέλη της Επιτροπής ΠΜΣ: Κλήμης Ασλανίδης - επικ. καθηγητής, Δέσποινα Διμέλλη - αναπλ. καθηγήτρια,  Μαρία Σταυρουλάκη - αναπλ. καθηγήτρια, Νίκος Σκουτέλης – καθηγητής

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης των Χανίων αλλά και της Κρήτης ευρύτερα: τον μνημειακό πλούτο, το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον αλλά και την έντονη τουριστική ανάπτυξη,  ώστε ο τόπος ουσιαστικά να αποτελέσει εργαστήριο έρευνας, συνεχίζει για 7o χρόνο να προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

1η Ειδίκευση «Τουρισμός, πολιτισμός και μεσογειακός χώρος: Σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις» (ΤΠΜΧ)
Το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 αποφασίστηκε προσωρινή αναστολή της εισαγωγής νέων μεταπτυχιακών φοιτητών λόγω αναδιοργάνωσης του περιεχομένου της κατεύθυνσης αυτής

Το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 αξιοποιώντας την εμπειρία των προηγουμένων ετών εγκαινιάζουμε το εξελιγμένο μας Πρόγραμμα μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
«Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη ιστορικών κτηρίων και συνόλων» προσφέροντας πέραν των απαιτούμενων γνώσεων στο πεδίο των Αποκαταστάσεων μνημείων και συνόλων:
1.    Διεθνή διάσταση μέσα από την ένταξη του μεταπτυχιακού μας προγράμματος στο δίκτυο μεταπτυχιακών UNITWIN-UNESCO “Culture, Tourism, Development”
2.    Eυελιξία στην παρακολούθηση των μαθημάτων μέσα από τον συνδυασμό τηλεκπαίδευσης και εργαστηρίων με φυσική παρουσία.

Διεθνής προσέγγιση, Διεπιστημονικότητα, Ευελιξία

Σκοπός του Προγράμματος είναι να εισάγει τους φοιτητές ισόποσα σε θεωρητικά και πρακτικά  ζητήματα για την προστασία και ανάδειξη του μνημειακού πλούτου μέσα σε μια διεθνή προοπτική όπου το θεωρητικό μεθοδολογικό υπόβαθρο συμπορεύεται με τεχνολογικές αναζητήσεις σε απόλυτη συμβατότητα με τις Διεθνείς Συμβάσεις για την προστασία των ιστορικών κτιρίων και συνόλων. 
Οι σπουδές είναι  σχεδιασμένες με προσανατολισμό ερευνητικό και επαγγελματικό βασισμένο στην διεπιστημονικότητα παρέχοντας στους αποφοίτους του πέραν της ευρύτερης παιδείας και ένα εξειδικευμένο γνωστικό υπόβαθρο για να ανταποκριθούν στα μείζονα επαγγελματικά ζητήματα αυτή την εποχή στη χώρα μας αλλά και ευρύτερα. 

Η διεθνής διάσταση

Το ΠΜΣ στο  Δίκτυο Μεταπτυχιακών Σπουδών UNΙΤWIN-UNESCO
Από το 2021 το ΠΜΣ«Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη ιστορικών κτιρίων και συνόλων» της Σχολής εντάχθηκε στο Δίκτυο Μεταπτυχιακών Σπουδών UNITWIN “Culture, Tourism, Sustainable Development”, ένα δίκτυο μεταπτυχιακών σπουδών όπου η αντίληψη για την προστασία των μνημείων ακολουθεί μια διεθνή πρακτική όπως αυτή υπαγορεύεται από τις διεθνείς συμβάσεις και την UNESCO. Η συγκρότηση δικτύων  για την προστασία και ανάδειξη των μνημείων, η βιώσιμη ανάπτυξης και ο τουρισμός θεωρούνται κρίσιμι παράγοντες στη διαχείρισή τους. Συντονιστικό ρόλο στο δίκτυο των μεταπτυχιακών σπουδών έχει το Πανεπιστήμιο UniversitéParis I, Panthéon Sorbonne στο Παρίσι.
Η συμμετοχή στο δίκτυο δίνει τη δυνατότητα συνεργασιών με τα διακεκριμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα που μετέχουν σε αυτό, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, σεμινάρια, εργαστήρια και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Σύντομο Ιστορικό Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Χώρος, Σχεδιασμός, και Δομημένο Περιβάλλον».
Η ίδρυση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε με την Υ.Α. 158923/Β7/03-10-2014 (ΦΕΚ 2773/τα.Β’/16-10-201$) όπως τροποποιήθηκε  στην συνέχεια στο ΦΕΚ 1310/1-7-2015. Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 το Π.Μ.Σ. της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών αναμορφώθηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ 1815/21-6-2016 και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης όπως και όλα τα αντίστοιχα Μεταπτυχιακά Προγράμματα στην Ελλάδα λόγω της εφαρμογής του ν. 4485/2017 επανιδρύθηκε μετά από έγκριση του Υπουργού ΥΠΕΘ (αρ. πρωτ. 102618/Ζ1/21-6-2018). Η επανίδρυση αυτή του ΠΜΣ δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2815/τ. Β’/16-7-2018. Μετά την επανίδρυση του Προγράμματος ισχύει νέος Κανονισμός ο οποίος και αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2787/τ.Β’/13-7-2018. Τα τέλη φοίτησης στο Πρόγραμμα μετά την επανίδρυση του έχουν καθορισθεί στο ύψος των 2.000 ευρώ ανά μεταπτυχιακό φοιτητή που δεν πληροί τις προϋποθέσεις ατελούς φοίτησης για όλη των διάρκεια των τεσσάρων (4) εξαμήνων σπουδών.  Το ΠΜΣ απονέμει δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις παραπάνω ειδικεύσεις.

Επανίδρυση του ΠΜΣ σύμφωνα με τον Ν. 4485/2017

Οικονομικός απολογισμός ΠΜΣ της Σχολής ΑΡΜΗΧ για τα έτη 2014-2017 σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 6 και άρθρο 85 παρ. 6