Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης των Χανίων αλλά και της Κρήτης ευρύτερα: τον μνημειακό πλούτο, το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον αλλά και την έντονη τουριστική ανάπτυξη,  ώστε ο τόπος ουσιαστικά να αποτελέσει εργαστήριο έρευνας, συνεχίζει για 6ο χρόνο να προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  με τίτλο "Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον" με δύο κατευθύνσεις:

Το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 η προκήρυξη για υποψηφιότητες νέων φοιτητών αφορά μόνο την 2η κατεύθυνση. 
 
Η πολιτιστική διαχείριση των μνημείων αλλά και του περιβάλλοντος, η εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών (νέα, έξυπνα συστήματα, ψηφιακές τεχνολογίες και υλικά) όσον αφορά τόσο στην αρχιτεκτονική τεχνολογία όσο και στη διαχείριση του δομημένου περιβάλλοντος, η θεώρηση του πολιτιστικού τοπίου καθώς και του ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος όχι μόνον ως πολιτιστικών αγαθών αλλά και ως σημαντικών παραγόντων οικονομικής ανάπτυξης αποτελούν τα ενδιαφέροντα του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Στόχος του Προγράμματος είναι να εισάγει τους φοιτητές όχι μόνο σε θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα για την προστασία και ανάδειξη του μνημειακού πλούτου αλλά επίσης σε ζητήματα κατασκευαστικά που αφορούν τεχνολογίες και υλικά τα οποία σήμερα εφαρμόζονται διεθνώς σε σχετικά έργα σε απόλυτη συμβατότητα με τις Διεθνείς Συμβάσεις για την προστασία των μνημείων. 

Από το 2019 η Σχολή Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης και όλο το Ίδρυμα συμμετέχει στο Διεθνές Δίκτυο Πανεπιστημίων UNITWIN - UNESCO "Tourism, Culture, Sustainable Development" με συντονιστή το Université Paris I  Panthéon-Sorbonne υπό την αιγίδα της UNESCO, γεγονός το οποίο ενισχύει τις δυνατότητες για διεθνείς συνεργασίες και   δράσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος.
Το  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που προσφέρει η Σχολή Αρχιτεκτόνων μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι σχεδιασμένο με προσανατολισμό ερευνητικό αλλά και επαγγελματικό βασισμένο στην διεπιστημονικότητα παρέχοντας στους αποφοίτους του πέραν της ευρύτερης παιδείας και ένα εξειδικευμένο γνωστικό υπόβαθρο για να ανταποκριθούν στα μείζονα επαγγελματικά ζητήματα αυτή την εποχή στη χώρα μας αλλά και ευρύτερα. 

Οι σπουδές είναι διετείς και περιλαμβάνουν διαλέξεις, εργαστήρια, workshops, επιστημονικές επισκέψεις, καθώς και ομιλίες διακεκριμένων προσκεκλημένων ομιλητών.
Την φετινή χρονιά 2020-21 η εκπαιδευτική διαδικασία θα περιλάβει:
Α.  εξ αποστάσεως παρακολούθηση θεωρητικών μαθημάτων σε πραγματικό χρόνο online
Β. δια ζώσης εντατικά τριήμερα/τετραήμερα σεμινάρια ανά δεκαπενθήμερο.
 
Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα συμβάλλουν με ομιλίες και συμμετοχή στα εργαστήρια διακεκριμένοι επιστήμονες από τον ελληνικό και διεθνή χώρο.


Oι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με το περιεχόμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ιστοσελίδα η οποία θα εμπλουτίζεται συνεχώς.

Σύντομο Ιστορικό Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Χώρος, Σχεδιασμός, και Δομημένο Περιβάλλον».
Η ίδρυση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε με την Υ.Α. 158923/Β7/03-10-2014 (ΦΕΚ 2773/τα.Β’/16-10-201$) όπως τροποποιήθηκε  στην συνέχεια στο ΦΕΚ 1310/1-7-2015. Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 το Π.Μ.Σ. της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών αναμορφώθηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ 1815/21-6-2016 και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης όπως και όλα τα αντίστοιχα Μεταπτυχιακά Προγράμματα στην Ελλάδα λόγω της εφαρμογής του ν. 4485/2017 επανιδρύθηκε μετά από έγκριση του Υπουργού ΥΠΕΘ (αρ. πρωτ. 102618/Ζ1/21-6-2018). Η επανίδρυση αυτή του ΠΜΣ δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2815/τ. Β’/16-7-2018. Μετά την επανίδρυση του Προγράμματος ισχύει νέος Κανονισμός ο οποίος και αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2787/τ.Β’/13-7-2018. Τα τέλη φοίτησης στο Πρόγραμμα μετά την επανίδρυση του έχουν καθορισθεί στο ύψος των 2.000 ευρώ ανά μεταπτυχιακό φοιτητή που δεν πληροί τις προϋποθέσεις ατελούς φοίτησης για όλη των διάρκεια των τεσσάρων (4) εξαμήνων σπουδών.  Το ΠΜΣ απονέμει δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις παραπάνω ειδικεύσεις.

Επανίδρυση του ΠΜΣ σύμφωνα με τον Ν. 4485/2017

Οικονομικός απολογισμός ΠΜΣ της Σχολής ΑΡΜΗΧ για τα έτη 2014-2017 σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 6 και άρθρο 85 παρ. 6

Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Αμαλία Κωτσάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια, Διευθύντρια ΠΜΣ
Κλήμης Ασλανίδης, επίκουρος καθηγητής
Δέσποινα Διμέλλη, αναπληρώτρια καθηγήτρια
Νίκος Σκουτέλης, καθηγητής
Μαρία Σταυρουλάκη, επίκουρη καθηγήτρια